تقویم
انتخاب سال:
انتخاب ماه:

 
تبلیغات در Allconferences.ir
 
 

 
همایش علمی - آموزشی فناوری های پیشرفته در شبکه های کامپیوتری

اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
تاریخ شروع: پنج شنبه 21 مرداد 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 21 مرداد 1395

مکان: شهرکرد - دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: مهندسی مکانیک
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
تاریخ شروع: سه شنبه 25 آبان 1395
تاریخ پایان: چهارشنبه 26 آبان 1395

مکان: تبریز - دانشگاه شهید مدنی
گروه بندی: فناوری اطلاعات،ارتباطات و مخابرات
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
تاریخ شروع: چهارشنبه 20 مرداد 1395
تاریخ پایان: چهارشنبه 20 مرداد 1395

مکان: سایر - ترکیه - استانبول
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
تاریخ شروع: دوشنبه 08 شهريور 1395
تاریخ پایان: سه شنبه 09 شهريور 1395

مکان: تهران - مجموعه تلاش
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
تاریخ شروع: پنج شنبه 29 مهر 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 29 مهر 1395

مکان: اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی - سالن بین المللی امیر کبیر
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
نخستین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور سازمان های سرآمد
نخستین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور سازمان های سرآمد
تاریخ شروع: پنج شنبه 25 آذر 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 25 آذر 1395

مکان: بوشهر -
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
نخستین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور سازمان های سرآمد
کنفرانس بین المللی ریاضیات و تصمیم گیری
کنفرانس بین المللی ریاضیات و تصمیم گیری
تاریخ شروع: دوشنبه 22 شهريور 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 25 شهريور 1395

مکان: سایر - چین - دانشگاه گوانگجوی
گروه بندی: علوم پایه
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
کنفرانس بین المللی ریاضیات و تصمیم گیری
کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
تاریخ شروع: پنج شنبه 20 آبان 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 20 آبان 1395

مکان: اصفهان -
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین درعلوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین درعلوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم
تاریخ شروع: يكشنبه 14 شهريور 1395
تاریخ پایان: يكشنبه 14 شهريور 1395

مکان: همدان - مرکز همایش های بین المللی بنیاد همایش
گروه بندی: فناوری اطلاعات،ارتباطات و مخابرات
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین درعلوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم
اولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
اولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
تاریخ شروع: سه شنبه 23 شهريور 1395
تاریخ پایان: سه شنبه 23 شهريور 1395

مکان: همدان - مرکز همایش های بین المللی بنیاد همایش
گروه بندی: محیط زیست
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک