دسترسی سریع
تقویم
انتخاب سال:
انتخاب ماه:
 
تبلیغات در Allconferences.ir
 

 

همایش علمی - آموزشی فناوری های پیشرفته در شبکه های کامپیوتری

سیمنار تخصصی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
سیمنار تخصصی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
تاریخ شروع: دوشنبه 23 آذر 1394
تاریخ پایان: دوشنبه 23 آذر 1394

مکان: قم - مرکز همایش های بین المللی شهرداری
گروه بندی: فناوری اطلاعات
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سیمنار تخصصی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
سمینار یک روزه مدیریت کیفیت و کاربردهای آن در صنعت ساختمان
سمینار یک روزه مدیریت کیفیت و کاربردهای آن در صنعت ساختمان
تاریخ شروع: پنج شنبه 26 آذر 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 26 آذر 1394

مکان: رامسر - سالن همایش های هتل بزرگ رامسر
گروه بندی: مهندسی عمران
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سمینار یک روزه مدیریت کیفیت و کاربردهای آن در صنعت ساختمان
سومین همایش ملی بازرسی،ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار
سومین همایش ملی بازرسی،ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار
تاریخ شروع: چهارشنبه 16 دي 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 17 دي 1394

مکان: تهران - مرکز همایش های کتابخانه ملی
گروه بندی: مهندسی صنایع
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سومین همایش ملی بازرسی،ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار
دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
تاریخ شروع: پنج شنبه 13 اسفند 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 13 اسفند 1394

مکان: همدان - دانشگاه بوعلی سینا
گروه بندی: گردشگری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
تاریخ شروع: دوشنبه 21 دي 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 24 دي 1394

مکان: سایر - مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
گروه بندی: انرژی
[نمایشگاه]
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
هشتمین همایش ملی آموزش با رویکرد
هشتمین همایش ملی آموزش با رویکرد
تاریخ شروع: چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 23 ارديبهشت 1395

مکان: تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
هشتمین همایش ملی آموزش با رویکرد
اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
تاریخ شروع: پنج شنبه 06 اسفند 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 06 اسفند 1394

مکان: همدان - دانشگاه بوعلی سینا
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
تاریخ شروع: شنبه 01 آبان 1395
تاریخ پایان: دوشنبه 03 آبان 1395

مکان: تهران - دانشگاه تربیت مدرس
گروه بندی: علوم سیاسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
وبینار راه اندازی کسب و کار سود ده با سرمایه کم
وبینار راه اندازی کسب و کار سود ده با سرمایه کم
تاریخ شروع: دوشنبه 09 آذر 1394
تاریخ پایان: دوشنبه 09 آذر 1394

مکان: تهران - به صورت الکترونیکی برگزار میگردد
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
وبینار راه اندازی کسب و کار سود ده با سرمایه کم
دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت،کارآفرینی و آموزش ایران
دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت،کارآفرینی و آموزش ایران
تاریخ شروع: پنج شنبه 15 بهمن 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 15 بهمن 1394

مکان: تهران -
گروه بندی: مدیریت و نوآوری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت،کارآفرینی و آموزش ایران