دسترسی سریع
تقویم
انتخاب سال:
انتخاب ماه:
 
تبلیغات در Allconferences.ir
 
 


اولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمی
اولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمی
تاریخ شروع: پنج شنبه 10 ارديبهشت 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 10 ارديبهشت 1394

مکان: اصفهان -
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمی
هشتمین همایش ملی بهره وری
هشتمین همایش ملی بهره وری
تاریخ شروع: دوشنبه 28 ارديبهشت 1394
تاریخ پایان: دوشنبه 28 ارديبهشت 1394

مکان: تهران - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
هشتمین همایش ملی بهره وری
نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی
نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی
تاریخ شروع: چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394

مکان: تهران - دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی مهندسی
گروه بندی: حقوق
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی
نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ­ ها و چالش ­ ها)
نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ­ ها و چالش ­ ها)
تاریخ شروع: پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394

مکان: سایر - موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی
گروه بندی: فناوری نانــــــو
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ­ ها و چالش ­ ها)
همایش ملی دین و نظریه فرهنگی
همایش ملی دین و نظریه فرهنگی
تاریخ شروع: پنج شنبه 16 مهر 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 16 مهر 1394

مکان: قم - بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
همایش ملی دین و نظریه فرهنگی
 سومین همایش ملی علوم و فناوری نانو آموزش و کاربرد
سومین همایش ملی علوم و فناوری نانو آموزش و کاربرد
تاریخ شروع: پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394
تاریخ پایان: جمعه 25 ارديبهشت 1394

مکان: شیراز - دانشگاه جهرم
گروه بندی: فناوری نانــــــو
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
 سومین همایش ملی علوم و فناوری نانو آموزش و کاربرد
نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور
نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور
تاریخ شروع: سه شنبه 14 مهر 1394
تاریخ پایان: جمعه 17 مهر 1394

مکان: شیراز -
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور
اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
تاریخ شروع: سه شنبه 26 آبان 1394
تاریخ پایان: چهارشنبه 27 آبان 1394

مکان: تهران - دانشگاه تهران
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
هشتمین  کنگره بین المللی نوروریستراتولوژی (ترمیم و بازتوانی آسیب های عصبی)
هشتمین کنگره بین المللی نوروریستراتولوژی (ترمیم و بازتوانی آسیب های عصبی)
تاریخ شروع: دوشنبه 07 ارديبهشت 1394
تاریخ پایان: چهارشنبه 09 ارديبهشت 1394

مکان: تهران - سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما
گروه بندی: پزشکی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
هشتمین  کنگره بین المللی نوروریستراتولوژی (ترمیم و بازتوانی آسیب های عصبی)
نخستین همایش بین المللی جامع حقوق ایران
نخستین همایش بین المللی جامع حقوق ایران
تاریخ شروع: پنج شنبه 07 آبان 1394
تاریخ پایان: جمعه 08 آبان 1394

مکان: تهران - سالن همایش های هتل المپیک
گروه بندی: حقوق
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
نخستین همایش بین المللی جامع حقوق ایران