دسترسی سریع
تقویم
انتخاب سال:
انتخاب ماه:
 
تبلیغات در Allconferences.ir
  

کنفرانس بین المللی اجرای استراتژی

اولین کنفرانس ملی علوم و راهکارهای اقتصادی
اولین کنفرانس ملی علوم و راهکارهای اقتصادی
تاریخ شروع: پنج شنبه 07 اسفند 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 07 اسفند 1393

مکان: تهران - مرکز همایش های تلاش
گروه بندی: اقتصاد
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین کنفرانس ملی علوم و راهکارهای اقتصادی
اولین کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
اولین کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
تاریخ شروع: پنج شنبه 16 بهمن 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 16 بهمن 1393

مکان: تهران - مرکز همایش های تلاش
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
اولین همایش ملی پیشرفت درسی راهکارها و چالش ها
اولین همایش ملی پیشرفت درسی راهکارها و چالش ها
تاریخ شروع: پنج شنبه 14 اسفند 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 14 اسفند 1393

مکان: اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
گروه بندی: مدیریت دانش
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین همایش ملی پیشرفت درسی راهکارها و چالش ها
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران
تاریخ شروع: چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان: جمعه 24 ارديبهشت 1395

مکان: ارومیه - دانشگاه ارومیه
گروه بندی: پزشکی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران
 سمینار آنلاین نقشه راه استراتژیک، همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی
سمینار آنلاین نقشه راه استراتژیک، همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی
تاریخ شروع: دوشنبه 01 دي 1393
تاریخ پایان: دوشنبه 01 دي 1393

مکان: تهران - وبسایت ایـ سمینار
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
 سمینار آنلاین نقشه راه استراتژیک، همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی
سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ شروع: چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394
تاریخ پایان: پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394

مکان: اصفهان - دانشکده علوم پزشکی
گروه بندی: انرژی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری
سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری
تاریخ شروع: چهارشنبه 20 آبان 1394
تاریخ پایان: جمعه 22 آبان 1394

مکان: تهران -
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری
کنفرانس بین المللی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
کنفرانس بین المللی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تاریخ شروع: جمعه 15 اسفند 1393
تاریخ پایان: شنبه 16 اسفند 1393

مکان: تهران - به صورت الکترونیکی(Webinar)
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
کنفرانس بین المللی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تکنیک های تدوین شعار سازمانی و تبلیغاتی
تکنیک های تدوین شعار سازمانی و تبلیغاتی
تاریخ شروع: پنج شنبه 11 دي 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 11 دي 1393

مکان: تهران - مرکز همایش های موسسه بن ژیوار
گروه بندی: مدیریت و نوآوری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
تکنیک های تدوین شعار سازمانی و تبلیغاتی
هشتمین همایش ملی بهروری ایران
هشتمین همایش ملی بهروری ایران
تاریخ شروع: دوشنبه 27 بهمن 1393
تاریخ پایان: دوشنبه 27 بهمن 1393

مکان: تهران - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
هشتمین همایش ملی بهروری ایران