دسترسی سریع
تقویم
انتخاب سال:
انتخاب ماه:
 
تبلیغات در Allconferences.ir
 

 

آکادمی بازاریابی  همايش سيستمهای حمل و نقل هوشمند جاده ای ITS

کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی
کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی
تاریخ شروع: سه شنبه 05 اسفند 1393
تاریخ پایان: چهارشنبه 06 اسفند 1393

مکان: تهران - سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
گروه بندی: فناوری اطلاعات
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
کنفرانس ملی سيستم های اطلاعاتی
کنفرانس ملی مدیریت، فناوری اطلاعات و ارتباطات
کنفرانس ملی مدیریت، فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ شروع: شنبه 29 آذر 1393
تاریخ پایان: شنبه 29 آذر 1393

مکان: تهران - دانشگاه تهران
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
کنفرانس ملی مدیریت، فناوری اطلاعات و ارتباطات
همایش ملی مجازی پژوهش های کاربردی در علوم پایه و مهندسی
همایش ملی مجازی پژوهش های کاربردی در علوم پایه و مهندسی
تاریخ شروع: چهارشنبه 20 اسفند 1393
تاریخ پایان: چهارشنبه 20 اسفند 1393

مکان: تهران - (Webinar)به صورت الکترونیکی
گروه بندی: فناوری نانــــــو
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
همایش ملی مجازی پژوهش های کاربردی در علوم پایه و مهندسی
همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری
همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری
تاریخ شروع: چهارشنبه 21 آبان 1393
تاریخ پایان: چهارشنبه 21 آبان 1393

مکان: تهران - مرکز بین المللی همایش های رازی
گروه بندی: حمل و نقل
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری
سمینار آنلاین چالشِ ایرانی بودن، تهدیدها و فرصتها
سمینار آنلاین چالشِ ایرانی بودن، تهدیدها و فرصتها
تاریخ شروع: سه شنبه 06 آبان 1393
تاریخ پایان: سه شنبه 06 آبان 1393

مکان: تهران - وبسایت ایـ سمینار
گروه بندی: فرهنگ و تاریخ
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سمینار آنلاین چالشِ ایرانی بودن، تهدیدها و فرصتها
همایش ملی شهر هوشمند
همایش ملی شهر هوشمند
تاریخ شروع: پنج شنبه 11 دي 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 11 دي 1393

مکان: اصفهان - فلکه فیض
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
همایش ملی شهر هوشمند
ششمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی
ششمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی
تاریخ شروع: سه شنبه 14 بهمن 1393
تاریخ پایان: چهارشنبه 15 بهمن 1393

مکان: تهران - دانشگاه شهید بهشتی
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
ششمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی
سمینار فناوری های الکترونیک قدرت
سمینار فناوری های الکترونیک قدرت
تاریخ شروع: يكشنبه 12 بهمن 1393
تاریخ پایان: دوشنبه 13 بهمن 1393

مکان: تهران - دانشگاه صنعتی شریف
گروه بندی: صنعت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سمینار فناوری های الکترونیک قدرت
يازدهمين همايش بين المللی سواحل، بنادر و سازه های دريایی (ICOPMAS 2014)
يازدهمين همايش بين المللی سواحل، بنادر و سازه های دريایی (ICOPMAS 2014)
تاریخ شروع: دوشنبه 03 آذر 1393
تاریخ پایان: چهارشنبه 05 آذر 1393

مکان: تهران - سالن همایش های هتل المپیک
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
يازدهمين همايش بين المللی سواحل، بنادر و سازه های دريایی (ICOPMAS 2014)
سمینار آنلاین هنر ظریف متقاعد سازی
سمینار آنلاین هنر ظریف متقاعد سازی
تاریخ شروع: چهارشنبه 30 مهر 1393
تاریخ پایان: چهارشنبه 30 مهر 1393

مکان: تهران - وبسایت ایـ سمینار
گروه بندی: روانشناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سمینار آنلاین هنر ظریف متقاعد سازی