دسترسی سریع
تقویم
انتخاب سال:
انتخاب ماه:
 
تبلیغات در Allconferences.ir
 


 

آکادمی بازاریابی  همايش سيستمهای حمل و نقل هوشمند جاده ای ITS

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
تاریخ شروع: سه شنبه 05 اسفند 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 07 اسفند 1393

مکان: تبریز -
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی
سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی
تاریخ شروع: دوشنبه 05 آبان 1393
تاریخ پایان: سه شنبه 06 آبان 1393

مکان: تهران - سالن همایش های هتل المپیک
گروه بندی: آموزش و بازاریابی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی
کنفرانس ملی جغرافیا،گردشگری وتوسعه پایدار
کنفرانس ملی جغرافیا،گردشگری وتوسعه پایدار
تاریخ شروع: پنج شنبه 13 آذر 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 13 آذر 1393

مکان: تهران -
گروه بندی: گردشگری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
کنفرانس ملی جغرافیا،گردشگری وتوسعه پایدار
همایش ملی مهندسی برق،مخابرات و توسعه پایدار
همایش ملی مهندسی برق،مخابرات و توسعه پایدار
تاریخ شروع: پنج شنبه 09 بهمن 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 09 بهمن 1393

مکان: مشهد -
گروه بندی: الکترونیک
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
همایش ملی مهندسی برق،مخابرات و توسعه پایدار
سلسله همایش های علمی و تخصصی اقتصاد مقاومتی
سلسله همایش های علمی و تخصصی اقتصاد مقاومتی
تاریخ شروع: يكشنبه 12 مرداد 1393
تاریخ پایان: يكشنبه 12 مرداد 1393

مکان: تهران - سالن همایش های دانشگاه خاتم پاسارگاد
گروه بندی: بانکداری و مالی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سلسله همایش های علمی و تخصصی اقتصاد مقاومتی
اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیر ساخت ها
اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیر ساخت ها
تاریخ شروع: يكشنبه 05 بهمن 1393
تاریخ پایان: دوشنبه 06 بهمن 1393

مکان: تهران -
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیر ساخت ها
اولین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
اولین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
تاریخ شروع: سه شنبه 29 مهر 1393
تاریخ پایان: چهارشنبه 30 مهر 1393

مکان: تبریز - دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: مهندسی مکانیک
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
اولین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
همايش سيستمهای حمل و نقل هوشمند جاده ای ITS
همايش سيستمهای حمل و نقل هوشمند جاده ای ITS
تاریخ شروع: سه شنبه 30 دي 1393
تاریخ پایان: چهارشنبه 01 بهمن 1393

مکان: تهران - سالن همايش های بين المللی صدا و سيما
گروه بندی: حمل و نقل
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
همايش سيستمهای حمل و نقل هوشمند جاده ای ITS
سمینار آموزشی آشنايي با ویرایش جدید استاندارد ها
سمینار آموزشی آشنايي با ویرایش جدید استاندارد ها
تاریخ شروع: پنج شنبه 30 مرداد 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 30 مرداد 1393

مکان: تهران -
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
سمینار آموزشی آشنايي با ویرایش جدید استاندارد ها
 علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
تاریخ شروع: پنج شنبه 13 آذر 1393
تاریخ پایان: پنج شنبه 13 آذر 1393

مکان: مشهد -
گروه بندی: فناوری اطلاعات
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
 علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار