تقویم
انتخاب سال:
انتخاب ماه:

 
تبلیغات در Allconferences.ir
 


 
کنفرانس ملی رشد و توسعه پايدار

کنفرانس ملی رشد و توسعه پايدار


تاریخ شروع: سه شنبه 13 اسفند 1392
تاریخ پایان: چهارشنبه 14 اسفند 1392

مکان: اراک - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشكده علوم انسانی
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تلفن تماس با دبیرخانه: 3412239 - 0861
نمابر: 4132152 - 0861
آدرس سایت: 1s1.ir/hamayesh/3
آدرس ایمیل:
موضوعات:
ضرورت ، مباني و مفهوم شناسي رشد و توسعه پايدار
اقتصاد و نظام مالي و رشد و توسعه پايدار
مديريت ، تكنولوژي و رشد و توسعه پايدار
حقوق و سياست و رشد و توسعه پايدار
فرهنگ و اجتماع و رشد و توسعه پايدار
منابع انساني و رشد و توسعه پايدار
تجارت ، بازرگاني و حمل و نقل در رشد و توسعه پايدار
كشاورزي و منابع طبيعي و رشد و توسعه پايدار
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای مهندس مجتبی اسدپور
امکان ارسال مقاله: بلی